Trắc nghiệm

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Bạn đang xem: Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 11 bài 35: Hoocmôn thực vật


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
Hoocmon ở thực vật có đặc điểm chung là:
– Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
– Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
– Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
Vậy đặc điểm không có ở hormone thực vật là tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
VD: auxin chi phối hầu hết các phản ứng hướng động của thực vật, GA : phá trạng thái lùn, trạng thái ngủ ở TV,…nhưng đối với động vật có các hormone chuyên hóa cho từng hoạt động: VD: Insulin: tăng đường huyết, glucagon: giảm đường huyết, ADH: chống bài niệu…
=> Chọn đáp án A.

Câu hỏi liên quan

Loại hormone có tác dụng trái ngược với giberelin là

A. Auxin

B. Xitokinin

C. Etylen

D. AAB

Người ta sử dụng giberelin để

A. Kích thích mảy mầm của hạt, củ, chồi, sinh trưởng theo chiều cao của cây, phát triển bộ lá tạo quả không hạt

B. Kích thích chồi nảy mầm, hạt, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt

C. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt

D. Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi, sinh trưởng chiều cao, phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!