Trắc nghiệm

Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

Câu Hỏi:

Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

Bạn đang xem: Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 9: Cải tạo và sử dụng đất bạc màu, đất xói mòn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn.

Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Nhắc lại lý thuyết: Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

  • Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn
  • Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm ưu thế
  • Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng
  • Số lượng vi sinh vật trong đất ít. Hoạt động của vi sinh vật đất yếu

Câu hỏi liên quan

Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu:

A. Cây lương thực và cây họ đậu

B. Lúa, ngô, chè, đậu tương

C. Tất cả các loại cây trồng cạn

D. Lúa, ngô, khoai, sắn

Xói mòn đất là gì?

A. Sự rửa trôi chất dinh dưỡng trên bề mặt đất trồng

B. Sự phá huỷ tầng đất canh tác

C. Làm mất chất dinh dưỡng

D. Tất cả các đáp án trên

Tác dụng của biện pháp bón vôi ở cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng độ phì nhiêu

C. Khử phèn

D. Rửa mặn

Nguyên nhân gây xói mòn đất:

A. Do nước mưa, nước tưới, tuyết tan

B. Địa hình dốc

C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

D. Do tập quán canh tác lạc hậu

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đặc điểm của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!