Trắc nghiệm

Cu(Z=29) có cấu hình electron nguyên tử là:

Câu Hỏi:

Cu(Z=29) có cấu hình electron nguyên tử là:

Bạn đang xem: Cu(Z=29) có cấu hình electron nguyên tử là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 35 : Đồng và hợp chất của đồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cu(Z=29) có cấu hình electron nguyên tử là [Ar]3d104s1

Cấu hình e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

Cấu hình e của Ar là 1s22s22p63s23p6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cu(Z=29) có cấu hình electron nguyên tử là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!