Trắc nghiệm

Cụm từ thân sành sỏi chỉ ai?

Câu Hỏi:

Cụm từ “thân sành sỏi” chỉ ai?

Bạn đang xem: Cụm từ thân sành sỏi chỉ ai?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Đập đá ở Côn Lôn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cụm từ thân sành sỏi chỉ tất cả những người làm cách mạng. Những người sẵn sàng chấp nhận, một quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cụm từ thân sành sỏi chỉ ai? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!