Cực trị hàm bậc 4 trùng phương – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C

Bạn đang xem video Cực trị hàm bậc 4 trùng phương – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Cực trị hàm bậc 4 trùng phương - Lớp 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng - PEN-C
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Cực trị hàm bậc 4 trùng phương – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Vận dụng

  Cho hàm số $y = {x^3} – 3{x^2} + 3mx + 1.$ Tìm $m$ để hàm số có $2$ điểm cực trị nhỏ hơn $2$


  a. $m <  – 2$ 


  b. $m > 4$ 


  c. $0 < m < 1$ 


  d. $ – 1 < m < 2$

  Câu 2

  Thông hiểu

  Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

  a. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2

  b. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2.

  c. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2.

  d. Hàm số có ba điểm cực trị

  Câu 3

  Thông hiểu

  Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới, chọn khẳng định sai:

  a. Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$ 

  b. Giá trị cực đại của hàm số là $y = 3$

  c. $x =  – 2$ là điểm cực tiểu của hàm số.

  d. Điểm $\left( {2;3} \right)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  c

  Gợi ý

  – Bước 1: Tính $y’$.

  – Bước 2: Hàm số có $2$ điểm cực trị nhỏ hơn $2$ $ \Leftrightarrow y’$ có $2$ nghiệm phân biệt ${x_1},\,{x_2}$ thoả mãn ${x_1} < {x_2} < 2$

  Đáp án chi tiết

  Ta có: $y’ = 3{x^2} – 6x + 3m$ 

  Hàm số có $2$ điểm cực trị nhỏ hơn $2$ $ \Leftrightarrow y’$ có $2$ nghiệm phân biệt ${x_1},\,{x_2}$ thoả mãn ${x_1} < {x_2} < 2$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}\Delta ‘ > 0 \hfill \\a.f(2) > 0 \hfill \\\dfrac{S}{2} < 2 \hfill \\\end{gathered}  \right. $ $\Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}9 – 9m > 0 \hfill \\ 3.({3.2^2} – 6.2 + 3m) > 0 \hfill \\ 1 < 2(\forall m) \hfill \\ \end{gathered}  \right.$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered}  m < 1 \hfill \\  m > 0 \hfill \\ \end{gathered}  \right. $ $\Leftrightarrow 0 < m < 1$

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 2

  b

  Gợi ý

  +) Dựa vào đồ thị hàm số để đưa ra các nhận xét đúng về đồ thị hàm số.

  +) Hàm số đạt cực trị tại các điểm sao cho y’ = 0

  Đáp án chi tiết

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có 2 điểm cực trị suy ra Loại đáp án D.

  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và đạt cực đại tại x = 0. Suy ra Đáp án B đúng.

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  c

  Gợi ý

  Quan sát và nhận xét bảng biến thiên.

  Đáp án chi tiết

  Từ bảng biến thiên ta thấy: 

  Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua điểm $x = 2$ nên $x = 2$ là điểm cực đại của hàm số, $y = 3$ là giá trị cực đại của hàm số và $\left( {2;3} \right)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

  Ngoài ra, đạo hàm không đổi dấu qua điểm $x =  – 2$ nên $x =  – 2$ không là điểm cực trị của hàm số.

  Đáp án cần chọn là: c

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Cực trị hàm bậc 4 trùng phương – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Giải tích lớp 12 – Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị – Cadasa.vn

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – Nền tảng 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – thầy Lê Bá Trần Phương – Nền Tảng 2020

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giải pháp PEN 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Tiếp tuyến và sự tiếp xúc – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giải pháp PEN 2019

  Giải Tích 12 – Bài 7 – Chuyên đề tiếp tuyến- CỰC DỄ HIỂU

  Tiếp tuyến tại một điểm trong ĐTHS – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C 2017

  Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Ôn tập Casio Hàm Số – Ôn Tập Giữa Kì I Lớp 12

  No Comments

   Leave a Reply