CÔNG THỨC CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG RẤT HAY LỚP 12

Bạn đang xem video CÔNG THỨC CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG RẤT HAY LỚP 12 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
CÔNG THỨC CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG RẤT HAY LỚP 12
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: CÔNG THỨC CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG RẤT HAY LỚP 12 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Vận dụng

  Cho hàm số $y = {\rm{\;}} – {x^3} + \left( {2m + 1} \right){x^2} – \left( {{m^2} – 1} \right)x – 5$ . Với giá trị nào của tham số $m$ thì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?


  a. $m > 1$


  b. $m = 2$


  c. $ – 1 < m < 1$


  d. $m > 2$ hoặc $m < 1$

  Câu 2

  Thông hiểu

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau

   

  Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:

   


  a. \(1\)


  b. \(2\)


  c.  \(0\)


  d. \(5\)

  Câu 3

  Thông hiểu

  Cho hàm số \(\left[ { – 1;3} \right]\) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm sau?


  a. \(x = 1\).


  b. \(x = 3\).


  c. \(x = 4\).


  d. \(x = 2\).

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  c

  Gợi ý

  Hàm số đa thức bậc ba có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $y’ = 0$ có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

  Đáp án chi tiết

  Ta có: $y’ = {\rm{\;}} – 3{{\rm{x}}^2} + 2\left( {2m + 1} \right)x – \left( {{m^2} – 1} \right)$

  Hàm số có 2 cực trị nằm về 2 phía trục tung$ \Leftrightarrow {\rm{\;}} – 3{{\rm{x}}^2} + 2\left( {2m + 1} \right)x – \left( {{m^2} – 1} \right) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trái dấu$ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{{\left( {2m + 1} \right)}^2} – 3\left( {{m^2} – 1} \right) > 0}\\{{m^2} – 1 < 0}\end{array}} \right.$$ \Leftrightarrow {\rm{\;}} – 1 < m < 1$

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 2

  d

  Gợi ý

  Sử dụng kĩ thuật đọc bảng biến thiên tìm điểm cực đại và giá trị cực đại của hàm số.

  Đáp án chi tiết

  Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại điểm \(x = 2\) và giá trị cực đại của hàm số yCĐ = 5.

  Đáp án cần chọn là: d

  Đáp án câu 3

  d

  Gợi ý

  Xác định điểm đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương.

  Đáp án chi tiết

  Hàm số đạt cực tiểu tại điểm \(x = 2\).

  Đáp án cần chọn là: d

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: CÔNG THỨC CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG RẤT HAY LỚP 12

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Giải tích lớp 12 – Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị – Cadasa.vn

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – Nền tảng 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – thầy Lê Bá Trần Phương – Nền Tảng 2020

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – Giải pháp PEN 2019

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Tiếp tuyến và sự tiếp xúc – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Bá Tuấn – Giải pháp PEN 2019

  Giải Tích 12 – Bài 7 – Chuyên đề tiếp tuyến- CỰC DỄ HIỂU

  Tiếp tuyến tại một điểm trong ĐTHS – Lớp 12 – Thầy Lưu Huy Thưởng – PEN-C 2017

  Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020

  Ôn tập Casio Hàm Số – Ôn Tập Giữa Kì I Lớp 12

  No Comments

   Leave a Reply