Trắc nghiệm

Công nghiệp hóa là gì

Câu Hỏi:

Công nghiệp hóa là gì

Bạn đang xem: Công nghiệp hóa là gì

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công nghiệp hóa là tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Công nghiệp hóa là gì – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!