Trắc nghiệm

Có thể thu khí N2 bằng cách nào

Câu Hỏi:

Có thể thu khí N2 bằng cách nào

Bạn đang xem: Có thể thu khí N2 bằng cách nào

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Có thể thu khí N2 bằng cách đặt úp bình.
Do ${d}_{{{N}_{2}/{k}{k}}}= {28}/{29}

Câu hỏi liên quan

Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2

A. ${N}_{2}$ nặng hơn ${O}_{2}$ 1,75 lần

B. ${O}_{2}$ nặng hơn ${N}_{2}$ 1,14 lần

C. ${N}_{2} = {O}_{2}$

D. Không đủ điều kiện để kết luận

Khí A có ${d}_{A/{kk}}$ > 1 là khí nào

A. ${H}_{2}$

B. ${N}_{2}$

C. ${O}_{2}$

D. ${N}{H}_{3}$

Khí nào nặng nhất trong các khí sau

A. ${C}{H}_{4}$

B. ${C}{O}_{2}$

C. ${N}_{2}$

D. ${H}_{2}$

Cho X có ${d}_{X/{kk}}={1,52}$. Xác định khí X biết trong X có hai nguyên tử nitơ.

A. CO

B. NO

C. ${N}_{2}{O}$

D. ${N}_{2}$

Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: ${C}{O}_{2}, {N}_{2}{O}, {N}_{2}, {H}_{2}, {S}{O}_{2}$

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Khí ${S}{O}_{2}$ nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

đề trắc nghiệm hóa học 8 mới nhất

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 33: Điều chế hidro - phản ứng thế

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 33: Điều chế hidro – phản ứng thế

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32: Phản ứng oxi hoá - khử

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 32: Phản ứng oxi hoá – khử

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31: Tính chất - ứng dụng của hidro

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 31: Tính chất – ứng dụng của hidro

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29: Bài luyện tập 5

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 29: Bài luyện tập 5

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28: Không khí - sự cháy

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 28: Không khí – sự cháy

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27: Điều chế oxi - Phản ứng phân huỷ

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 27: Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có thể thu khí N2 bằng cách nào – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!