Trắc nghiệm

Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là:

Câu Hỏi:

Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là:

Bạn đang xem: Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là dung dịch HNO3 đặc

Vì Fe2O3 chỉ xảy ra phản ứng trao đổi, nhưng Fe3O4 xảy ra phản ứng oxi hóa khử.

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!