Trắc nghiệm

Cơ nào sau đây dùng làm mốc nhân biệt bó mạch thần kinh vùng mông:

Câu Hỏi:

Cơ nào sau đây dùng làm mốc nhân biệt bó mạch thần kinh vùng mông:

Bạn đang xem: Cơ nào sau đây dùng làm mốc nhân biệt bó mạch thần kinh vùng mông:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Giải phẫu đại cương – Đề số 14


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cơ dùng làm mốc nhân biệt bó mạch thần kinh vùng mông: Cơ hình lê
Cơ nào sau đây dùng làm mốc nhân biệt bó mạch thần kinh vùng mông:

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cơ nào sau đây dùng làm mốc nhân biệt bó mạch thần kinh vùng mông: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!