Trắc nghiệm

Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật?

Câu Hỏi:

Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật?

Bạn đang xem: Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Có 5 loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật đó là: 1. Nét liền đậm 2. Nét liền mảnh 3. Nét lượn sóng 4. Nét đứt mảnh 5. Nét gạch chấm mảnh.

​Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật

Câu hỏi liên quan

Cách ghi kích thước nào sau đây là đúng?

A.

B.

C.

D.

Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án đều sai

Bản vẽ kĩ thuật là:

A. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo một quy tắc thống nhất

B. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản theo một quy tắc thống nhất

C. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa

D. các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng văn bản

Đường bao khuất và cạnh khuất được vẽ bằng nét:

A. đứt mảnh

B. liền đậm

C. liền mảnh

D. lượn sóng

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có mấy loại nét vẽ thường gặp trong bản vẽ kỹ thuật? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!