Trắc nghiệm

Có các phát biểu sau về kì trung gian:(1) Có 3 pha: G1, S và G2(2) Ở pha G1,

Câu Hỏi:

Có các phát biểu sau về kì trung gian:

(1) Có 3 pha: G1, S và G2
(2) Ở pha G1, thực vật tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng
(3) Ở pha G2, ADN nhân đôi, NST đơn nhân đôi thành NST kép
(4) Ở pha S, tế bào tổng hợp những gì còn lại cần cho phân bào
Những phát biểu đúng trong các phát biểu trên là

Bạn đang xem: Có các phát biểu sau về kì trung gian:(1) Có 3 pha: G1, S và G2(2) Ở pha G1,

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kì trung gian có 3 pha: G1, S và G2. Ở pha G1, thực vật tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng. Pha S là pha nhân đôi ADN và nhiễm sắc thể. Ở pha G2, tế bào tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào.

Có các phát biểu sau về kì trung gian:

Chu kì tế bào

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có các phát biểu sau về kì trung gian:(1) Có 3 pha: G1, S và G2(2) Ở pha G1, – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!