Trắc nghiệm

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa: NH+4, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+

Câu Hỏi:

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: NH+4, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch , có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch :

Bạn đang xem: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa: NH+4, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

– Khi dùng NaOH:

+) NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O (sủi bọt khí)

+) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 (kết tủa trắng)

+) Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 (kết tủa vàng nâu)

+) Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (kết tủa keo trắng)

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O (kết tủa tan)

+) Na+: Không có hiện tượng.

=> Năm dung dịch chứa ion: NH4+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Na+

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa: NH+4, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!