Trắc nghiệm

Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc

Câu Hỏi:

Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc thử nào cần dùng để nhận biết các dung dịch trên:

Bạn đang xem: Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc thử nào cần dùng để nhận biết các dung dịch trên là Quì tím và BaCl2

– Qùy tím tách 4 lọ hóa chất thành hai nhóm:

Nhóm 1: làm quì hóa đỏ là HCl, H2SO4

Nhóm 2: qùy không đổi màu là NaCl, Na2SO4

– Cho BaCl2 vào mỗi nhóm để nhận biết được SO42-

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có 4 lọ đựng các dung dịch không màu HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. Thuốc – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!