Trắc nghiệm

Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3

Câu Hỏi:

Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3 . Chỉ dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên

Bạn đang xem: Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 42 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dùng BaCl2 để phân biệt 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3 . 

1. Nếu xuất hiện kết tủa trắng → HSO4; Na2CO3 (nhóm I)

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCI

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

2. Nếu không có hiện tượng xuất hiện → NaOH; HCl (nhóm II)

3. Lấy lần lượt hóa chất ở nhóm II, cho vào từng kết tủa ở nhóm I

– Nếu không xuất hiện hiện tượng gì ở mỗi kết tủa → NaOH

– Mẫu thử nhóm II là HCl:

+ Nếu 1 kết tủa tan, có khí thoát ra → kết tủa là BaCO3 → mẫu thử ban đầu là Na2CO3).

+ 1 kết tủa không tan → kết tủa là BaSO4 → mẫu thử ban đầu là H2SO4

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 +H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!