Trắc nghiệm

City planning is thought …………

Câu Hỏi:

City planning is thought …………

Bạn đang xem: City planning is thought …………

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án:
Quy hoạch thành phố được cho là …………
A. đã trở thành nghề nghiệp trong khoảng một trăm năm
B. đã tồn tại một cách chuyên nghiệp từ thời cổ đại
C. đã đi vào sự tồn tại để biến đổi thiên nhiên
D. để tạo thêm đất đai và tạo ra những hòn đảo nhân tạo để làm cho tòa nhà chọc trời
Thông tin:
City planning, as an organized profession, has
existed for less than a century.
Tạm dịch:
Quy hoạch thành phố, như một nghề có tổ chức, đã tồn tại chưa đầy một thế kỷ.
=> City planning is thought to have become a profession for about a hundred years.
Đáp án cần chọn là: A

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: City planning is thought ………… – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!