Trắc nghiệm

Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm:

Câu Hỏi:

Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm:

Bạn đang xem: Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm:

Câu hỏi trong đề: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm:

– Phát hiện bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế

– Sự tác động giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng

– Tìm ra các quy luật kinh tế

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!