Trắc nghiệm

Chọn ý đúng về phát triển kinh tế

Câu Hỏi:

Chọn ý đúng về phát triển kinh tế

Bạn đang xem: Chọn ý đúng về phát triển kinh tế

Câu hỏi trong đề: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ý đúng về phát triển kinh tế là: Phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế gắn liền với hoàn thiện cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống

Câu hỏi liên quan

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội?

A. Phát triển kinh tế là tiền đề vật chất để phát triển văn hóa, giáo dục.

B. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cùng cố quốc phòng, an ninh.

C. Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm tệ nạn xã hội.

D. Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định

Khẳng định nào dưới đây không đúng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế?

A. Muốn phát triển kinh tế phải tăng trưởng kinh tế.

B. Tăng trưởng kinh tế không có vai trò gì đối với sự phát triển kinh tế.

C. Tăng trưởng kinh tế tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế.

D. Có thể có tăng trưởng kinh tế nhưng không có phát triển kinh tế.

Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của tăng trưởng kinh tế?

A. Để củng cố quốc phòng, an ninh.

B. Để tạo thêm việc làm, giải quyết thất nghiệp.

C. Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo.

D. Giúp các quốc gia phát triển hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài.

Chức năng nhận thức của kinh tế- chính trị là nhằm:

A. Phát hiện bản chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế

B. Sự tác động giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng

C. Tìm ra các quy luật kinh tế

D. Cả a, b, c

“Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”. Câu nói trên là của ai?

A. Smith

B. D.Ricardo

C. C.Mác

D. Ph.Ăng ghen

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chọn ý đúng về phát triển kinh tế – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!