Trắc nghiệm

Chọn phát biểu sai: Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng là câu phát biểu sai. Trắc nghiệm online, giải bài tập trắc nghiệm đơn giản.

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu sai

Bạn đang xem: Chọn phát biểu sai: Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng là câu phát biểu sai. Trắc nghiệm online, giải bài tập trắc nghiệm đơn giản.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 1: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng là câu phát biểu sai.

Câu hỏi liên quan

Chọn phát biểu sai ?

A. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm cho ra hợp chất có màu tím đặc trưng.

B. Khi thủy phân đến cùng peptit trong môi trường axit hoặc kiềm thu được các α-amino axit.

C. Phân tử peptit mạch hở chứa n gốc -amino axit có n -1 số liên kết peptit.

D. Tetrapeptit là hợp chất có liên kết peptit mà phân tử có chứa 4 gốc α-amino axit.

Chọn phát biểu sai

A. Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng

B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công

C. Quá trình truyền nhiệt chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác

D. Trong quá trình thực hiện công chỉ có sự chuyển hóa từ động năng sang nội năng

Chọn phát biểu sai

A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt

B. ΔU=Q

C. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của chất rắn và chất lỏng: ${Q}{=}\dfrac{{{m}{c}}}{{{{△}}{t}}}$

D. Đơn vị của nhiệt lượng là Jun (J)

Chọn phát biểu sai?

A. Tụ điện cho dòng điện không đổi đi qua

B. Tụ điện dùng để tích và phóng điện trong mạch điện

C. Tụ tích điện trái dấu

D. Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua

Chọn phát biểu sai:

A. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi tương tự trên ô tô

B. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo xích tương tự trên ô tô

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chọn phát biểu sai: Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng là câu phát biểu sai. Trắc nghiệm online, giải bài tập trắc nghiệm đơn giản. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!