Trắc nghiệm

Chọn câu trả lời đúng:

Câu Hỏi:

Chọn câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: Chọn câu trả lời đúng:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 7 bài 1: Chương trình bảng tính là gì


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Câu trả lời đúng là khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán trong bảng tính điện tử được thay đổi một cách tự động mà không cần phải tính toán lại

Câu hỏi liên quan

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Tấn > tạ > lạng > ki-lô-gam

B. Tấn > lạng > ki-lô-gam > tạ

C. Tấn > tạ > ki-lô-gam > lạng

D. Tạ > tấn > ki-lô-gam > lạng

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể?

A. Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.

B. Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.

C. Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.

D. Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông.

Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của P=1914-(978-1786)- (-978) là:

A. là số nguyên âm

B. là số nguyên dương

C. là số nhỏ hơn 0

D. là số nhỏ hơn 100

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chọn câu trả lời đúng: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!