Trắc nghiệm

Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl2

Câu Hỏi:

Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl2. Số phản ứng xảy ra là

Bạn đang xem: Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl2

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 4)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl2. Số phản ứng xảy ra là 3 gồm

$2 Na +2 H _{2} O \rightarrow 2 NaOH + H _{2}$

$FeCl 2+2 NaOH \rightarrow Fe ( OH )_{2}+2 NaCl$

$4 Fe ( OH )_{2}+ O _{2}+2 H _{2} O \rightarrow 4 Fe ( OH )_{3}$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl2 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!