Trắc nghiệm

Cho sơ đồ phản ứng : Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ phản ứng : Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Sau khi lập phương trình hóa học của phản ứng , ta có số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử là:

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng : Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 35 : Đồng và hợp chất của đồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sau khi lập phương trình hóa học của phản ứng , ta có số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử là:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho sơ đồ phản ứng : Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!