Trắc nghiệm

Cho sơ đồ phản ứng: CH3COOCH=CH2 → CH3CHO → CH3COONH4

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ phản ứng:

$Este \ X \ (C_{4}H_{n}O_{2})\xrightarrow[t^0]{ \ +NaOH \ }Y \xrightarrow[t^0]{ \ + \ dd \ AgNO_{3}/NH_{3} \ }Z\xrightarrow[t^0]{ \ +NaOH \ } C_{2}H_{3}O_{2}Na$

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COOCH=CH2 → CH3CHO → CH3COONH4

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là: CH3COOCH=CH2 → CH3CHO → CH3COONH4 → CH3COONa

CH3COOCH=CH2 (X)+ NaOH → CH3COONa + CH3CHO ( Y)

CH3CHO + AgNO3 + NH3 → CH3COONH4(Z) + 2Ag + NH4NO3

CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COOCH=CH2 → CH3CHO → CH3COONH4 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!