Trắc nghiệm

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin xrightarrow+HCl Xxrightarrow+NaOH Y Chất Y là

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin $\xrightarrow{+HCl}$ X$\xrightarrow{+NaOH}$ Y
Chất Y là chất nào sau đây?

Bạn đang xem: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin xrightarrow+HCl Xxrightarrow+NaOH Y Chất Y là

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa số 2 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có các phản ứng:
$C{H_3} – CH(N{H_2}) – C{\rm{OOH}}\,{\rm{ + }}\,{\rm{HCl}}\, \to \,C{H_3} – CH(N{H_3}Cl) – C{\rm{OOH}}$
$C{H_3} – CH(N{H_3}Cl) – C{\rm{OOH}}\,{\rm{ + }}\,\,NaOH\, \to \,C{H_3} – CH(N{H_2}) – C{\rm{OONa}}\,\,{\rm{ + }}\,{\rm{NaCl}}\,{\rm{ + }}\,{{\rm{H}}_2}O$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin xrightarrow+HCl Xxrightarrow+NaOH Y Chất Y là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!