Trắc nghiệm

Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + HCl → X + H2O; (2) Ba(OH)2 + X → Y + Z;

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) Al2O3 + HCl → X + H2O;
(2) Ba(OH)2 + X → Y + Z;
(3) Ba(OH)2 (dư) + X → Y + T + H2O.
Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

Bạn đang xem: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + HCl → X + H2O; (2) Ba(OH)2 + X → Y + Z;

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 203


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

(1) —> X là AlCl3
(2)(3) —> Y là BaCl2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + HCl → X + H2O; (2) Ba(OH)2 + X → Y + Z; – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!