Trắc nghiệm

Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + H2SO4 → X + H2O (2) Ba(OH)2 + X → Y + Z

Câu Hỏi:

Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) Al2O3 + H2SO4 → X + H2O
(2) Ba(OH)2 + X → Y + Z
(3) Ba(OH)2 (dư) + X → Y + T + H2O
Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

Bạn đang xem: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + H2SO4 → X + H2O (2) Ba(OH)2 + X → Y + Z

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 201


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

(1) → X là Al2(SO4)3
(2)(3) → Y là BaSO4
→ Z là Al(OH)3; T là Ba(AlO2)2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + H2SO4 → X + H2O (2) Ba(OH)2 + X → Y + Z – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!