Trắc nghiệm

Cho phương trình hóa học: Al+HNO3 → Al(NO3)3+ NO+ N2O + H2O.

Câu Hỏi:

Cho phương trình hóa học: Al+HNO3 → Al(NO3)3+ NO+ N2O + H2O. (Biết tỉ lệ thể tích N2O:NO = 1:3). Sau cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

Bạn đang xem: Cho phương trình hóa học: Al+HNO3 → Al(NO3)3+ NO+ N2O + H2O.

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 19: Luyện tập phản ứng oxi hóa – khử


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho phương trình hóa học: Al+HNO3 → Al(NO3)3+ NO+ N2O + H2O. (Biết tỉ lệ thể tích N2O:NO = 1:3). Sau cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là 66.

17Al + 66HNO3 → 17Al(NO3)3 + 9NO + 3N2O + 33H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho phương trình hóa học: Al+HNO3 → Al(NO3)3+ NO+ N2O + H2O. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!