Trắc nghiệm

Cho phản ứng oxi hóa – khử: 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4. Nhận xét

Câu Hỏi:

Cho phản ứng oxi hóa – khử:
2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4
Nhận xét nào sau đây đúng về phản ứng trên:

Bạn đang xem: Cho phản ứng oxi hóa – khử: 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4. Nhận xét

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho phản ứng oxi hóa – khử: 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 => đây là phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử.
Phản ứng oxi hóa-khử nội phân tử là phản ứng trong đó nguyên tố đóng vai trò OXH và nguyên tố đóng vai trò khử nằm trong phân tử của cùng một chất

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho phản ứng oxi hóa – khử: 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4. Nhận xét – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!