Trắc nghiệm

Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +…. Khi x nhận giá trị nào sau đây

Câu Hỏi:

Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +…. Khi x nhận giá trị nào sau đây thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

Bạn đang xem: Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +…. Khi x nhận giá trị nào sau đây

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 19: Luyện tập phản ứng oxi hóa – khử


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khi x nhận giá trị là 1 thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử. Phương trình phản ứn diễn ra như sau:

$M_2O_3 + 6HNO_3 → 2M(NO_3)_3 + 3H_2O$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho phản ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +…. Khi x nhận giá trị nào sau đây – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!