Trắc nghiệm

Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Hệ số của Al là 8 thì

Câu Hỏi:

Cho phản ứng:

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

Bạn đang xem: Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Hệ số của Al là 8 thì

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 8


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ PTHH: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O ta có:

8 × || Al → Al3+ + 3e

3 × || 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

⇒ Điền hệ số vào phương trình, chú ý không điền vào HNO3

8Al + HNO3 —–> 8Al(NO3)3 + 3N2O + H2O.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ ⇒ hệ số của HNO3 là 30.

Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ hệ số của H2O là 15.

⇒ 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Hệ số của Al là 8 thì – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!