Trắc nghiệm

Cho phản ứng A + B ⇆ C. Nồng độ ban đầu của chất A là 0,1 mol/l,

Câu Hỏi:

Cho phản ứng A + B ⇆ C. Nồng độ ban đầu của chất A là 0,1 mol/l, của chất B là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của B giảm 20% so với nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là:

Bạn đang xem: Cho phản ứng A + B ⇆ C. Nồng độ ban đầu của chất A là 0,1 mol/l,

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho phản ứng A + B ⇆ C. Nồng độ ban đầu của chất A là 0,1 mol/l, của chất B là 0,8 mol/l. Sau 10 phút, nồng độ của B giảm 20% so với nồng độ ban đầu. Tốc độ trung bình của phản ứng là 0,016 mol/l.phút.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho phản ứng A + B ⇆ C. Nồng độ ban đầu của chất A là 0,1 mol/l, – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!