Trắc nghiệm

Cho phản ứng: 2KClO3 (r) →{MnO2,t°} 2KCl(r) + 3O2 (k). Yếu tố không

Câu Hỏi:

Cho phản ứng: 2KClO3 (r) →{MnO2,t°} 2KCl(r) + 3O2 (k). Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là :

Bạn đang xem: Cho phản ứng: 2KClO3 (r) →{MnO2,t°} 2KCl(r) + 3O2 (k). Yếu tố không

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là áp suất.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho phản ứng: 2KClO3 (r) →{MnO2,t°} 2KCl(r) + 3O2 (k). Yếu tố không – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!