Trắc nghiệm

Cho mệnh đề: ” exists xin mathbbR|2×2-3x-5< 0". Mệnh đề phủ định sẽ là?

Câu Hỏi:

Cho mệnh đề: ” $\exists x\in \mathbb{R}|2x^{2}-3x-5

Bạn đang xem: Cho mệnh đề: ” exists xin mathbbR|2×2-3x-5< 0". Mệnh đề phủ định sẽ là?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Mệnh đề có đáp án

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho mệnh đề: ” $\exists x\in \mathbb{R}|2x^{2}-3x-5

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

Trắc nghiệm bài 3 chương 2 Đại số 10 Hàm số bậc hai

Trắc nghiệm bài 3 chương 2 Đại số 10 Hàm số bậc hai

Trắc nghiệm bài 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b

Trắc nghiệm bài 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b

Trắc nghiệm bài 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số

Trắc nghiệm bài 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số

Trắc nghiệm ôn tập Mệnh đề, tập hợp

Trắc nghiệm ôn tập Mệnh đề, tập hợp

Trắc nghiệm bài số gần đúng, sai số

Trắc nghiệm bài số gần đúng, sai số

Trắc nghiệm bài các tập hợp số

Trắc nghiệm bài các tập hợp số


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho mệnh đề: ” $\exists x\in \mathbb{R}|2x^{2}-3x-5

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

Trắc nghiệm bài 3 chương 2 Đại số 10 Hàm số bậc hai

Trắc nghiệm bài 3 chương 2 Đại số 10 Hàm số bậc hai

Trắc nghiệm bài 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b

Trắc nghiệm bài 2 chương 2 Đại số 10 Hàm số y = ax + b

Trắc nghiệm bài 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số

Trắc nghiệm bài 1 chương 2 Đại số 10 Hàm số

Trắc nghiệm ôn tập Mệnh đề, tập hợp

Trắc nghiệm ôn tập Mệnh đề, tập hợp

Trắc nghiệm bài số gần đúng, sai số

Trắc nghiệm bài số gần đúng, sai số

Trắc nghiệm bài các tập hợp số

Trắc nghiệm bài các tập hợp số

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho mệnh đề: ” exists xin mathbbR|2×2-3x-5< 0". Mệnh đề phủ định sẽ là? - Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!