Trắc nghiệm

Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanine, axit glutamic và lysin (trong

Câu Hỏi:

Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanine, axit glutamic và lysin (trong đó mO:mN=16:9mO:mN=16:9) phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được a gam muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muốn trên thu được N2; 0,07 mol Na2CO3; 0,49 mol CO2 và 0,56 mol H2O. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanine, axit glutamic và lysin (trong

Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 19)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanine, axit glutamic và lysin (trong đó mO:mN=16:9mO:mN=16:9) phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được a gam muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muốn trên thu được N2; 0,07 mol Na2CO3; 0,49 mol CO2 và 0,56 mol H2O. Giá trị của m là 14,98

Sơ đồ phản ứng

$\left\{\begin{array}{c}\text { Glyxin } \\ \text { Alanin } \\ \text { Axit Glutamic } \\ \text { Lysin }\end{array}\right\}$ $+ NaOH \longrightarrow \| Y + O _{2} \stackrel{t^0}{\longrightarrow}$

$H_20$

$\underbrace{ Na _{2} CO _{3}}_{0,07 mol } + \underbrace{ CO2}_{0,49 mol } + \underbrace{ H _{2} O}_{0,56 mol } + N_2$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho m gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanine, axit glutamic và lysin (trong – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!