Trắc nghiệm

Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sinh ra 3,36 lít khí(đktc).

Câu Hỏi:

Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sinh ra 3,36 lít khí(đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào lượng dư HNO3 đặc, nguội sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị m là:

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sinh ra 3,36 lít khí(đktc).

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 35 : Đồng và hợp chất của đồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giá trị m là 12,3.

– Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ có Al phản ứng:

Al + 3HCl → AlCl3+ 3/2 H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,15 = 0,1 mol

– Cho Al, Cu vào HNO3 đặc nguội thì chỉ có Cu phản ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

Ta có: nCu = ½. nNO2 = ½. 0,3 = 0,15 mol

Vậy m gam hỗn hợp X gồm 0,1 mol Al và 0,15 mol Cu

→ m = 0,1.27+ 0,15.64 = 12,3 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sinh ra 3,36 lít khí(đktc). – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!