Trắc nghiệm

Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M

Câu Hỏi:

Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M ; Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam kết tủa gồm hai kim loại. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M ; Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam kết tủa gồm hai kim loại. Giá trị của m là 11,20

Cho bột Fe vào dung dịch chứa Ag và Cu2+, thu được kết tủa gồm 2 kim loại. Suy ra kết tủa gồm Ag, Cu, dung dịch có Fe2+, Cu2+ dư 

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag 

0,1   0,2            0,2(mol) 

Fe + Cu2+ → Fe2+ Cu

  x       x                  x

Ta có 2 phương trình sau:

m = 56. (0,1 + x) 

2,5. m = 0,2.108 + 64x 

=> x = 0,1 (thoả mãn 0
m= 11,2 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!