Trắc nghiệm

Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp (A) chứa Al2O3, CuO, MgO, Fe

Câu Hỏi:

Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp (A) chứa Al2O3, CuO, MgO, Fe.. Sau khi phản ứng xong thì thu được hỗn hợp B gồm các chất

Bạn đang xem: Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp (A) chứa Al2O3, CuO, MgO, Fe

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phương pháp nhiệt luyện chỉ điều chế được các kim loại sau Al nên sau khi phản ứng xong thì thu được hỗn hợp B gồm các chất Al2O3, Cu, MgO, Fe.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp (A) chứa Al2O3, CuO, MgO, Fe – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!