Trắc nghiệm

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung

Câu Hỏi:

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M có thể là

Bạn đang xem: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 22: Nguyên tố Clo


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có các PTHH xảy ra như sau:

2Fe + 3Cl2 → {t⁰} 2FeCl3 (X)

Fe + 2HCl → FeCl2 (Y) + H2

2FeCl2 (Y) + Cl2 → 2FeCl3 (X)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!