Trắc nghiệm

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng)

Câu Hỏi:

Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là:

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm phản ứng Este hóa – điều chế este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hai axit trong hỗn hợp X là CH3COOH và C2H5COOH.
Lời giải dầy đủ:

nX = 2nH2 = 0,6
Hỗn hợp phản ứng vừa đủ => n(2 axit) = n(ancol) = 0,3 = n(H2O)
Gọi 2 axit có dạng CnH2nO2 (0,3 mol)
Áp dụng công thức bảo toàn khối lượng: 0,3. 32 + 0,3. (14n + 32) = 25 + 0,3. 18 => n = 8/3
Do 2 axit đồng đẳng kế tiếp, no, đơn chức => CH3COOH và C2H5COOH

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!