Trắc nghiệm

Cho hỗn hợp gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A

Câu Hỏi:

Cho hỗn hợp gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A, V lit khí NO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) và còn dư 1,6g kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch A và giá trị của V là:

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dư 1,6g kim loại ⇒ m Cu dư = 1,6g

ddA gồm : Fe(NO3)2; Cu(NO3)2

Bảo toàn electron

→nNO2 = 2nFe + 2nCu(p/ư) = 2.0,05 + 2.0,025 = 0,15 mol → V = 3,36 lít

m(muối) = 0,05.180 + 0,025.188 = 13,7g

Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch A và giá trị của V là 13,7g và 3,36 lít

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho hỗn hợp gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!