Trắc nghiệm

Cho hỗn hợp Cu, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn

Câu Hỏi:

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp Cu, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 35 : Đồng và hợp chất của đồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Fe + 4HNO3 →Fe(NO3)3 + NO +2H2O

3Cu + 8HNO3 →3Cu(NO3)2 +2 NO +4H2O

Sau phản ứng Fe dư tiếp tục tác dụng hết với Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 => dung dịch chỉ chứa Fe(NO3)2, KL dư là Cu

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe + 2Fe(NO3)3 →3Fe(NO3)2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho hỗn hợp Cu, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!