Trắc nghiệm

Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Số chất

Câu Hỏi:

Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Số chất dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 là

Bạn đang xem: Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Số chất

Câu hỏi trong đề: Tính chất của amin – muối amoni – amino axit – peptit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Số chất dung dịch hòa tan được Cu(OH)2 là 3 gồm axit axetic, glyxin, ala-gly-val,

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho dung dịch các chất sau: axit axetic, glyxin, ala-gly-val, lysin. Số chất – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!