Trắc nghiệm

Cho đoạn chương trình: Begin a := 100; b := 30; x := a div b; Write(x)

Câu Hỏi:

Cho đoạn chương trình:

Begin
a := 100;
b := 30;
x := a div b;
Write(x);
End.

Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh:

Bạn đang xem: Cho đoạn chương trình: Begin a := 100; b := 30; x := a div b; Write(x)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 11 bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ta có:
a := 100; gán cho a giá trị là 100
b := 30; gán cho b giá trị là 30
x := a div b =100 div 30 = 3 (div là phép lấy nguyên)

Câu hỏi liên quan

Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là

A. Góc trục đo

B. Hệ số biến dạng

C. Tỉ lệ

D. A và B đúng

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = q = 1

B. P = r = 0,5, q = 1

C. P = r ≠ q

D. P = r = 1, q = 0,5

Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = 1, q = 0,5

B. $\widehat{ X’O’Z’} = \widehat {X’O’Y’} = \widehat {Y’O’Z’}^ = 120^o$

C. $\angle {X’O’Y’} = 90^o$

D. $\widehat{X’O’Y’}^ = \angle {Y’O’Z’} = 135^o$

Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

A. 2 chiều vật thể

B. 3 chiều vật thể

C. 4 chiều vật thể

D. 1 chiều vật thể

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho đoạn chương trình: Begin a := 100; b := 30; x := a div b; Write(x) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!