Trắc nghiệm

Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong

Câu Hỏi:

Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là

Bạn đang xem: Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 3


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là 5

Các chất có phản ứng với NaOH đặc, nóng.

SiO2 + NaOH → Na2SiO3

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Al2O3  +  2NaOH → 2NaAlO2­ + H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!