Trắc nghiệm

Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat,

Câu Hỏi:

Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat, triolein, glucozơ, fructozơ. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.

Bạn đang xem: Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat,

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa số 16 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat, triolein, glucozơ, fructozơ. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là 5. (trừ tristearin và fructozơ.) – Lưu ý: chất có nhóm chức H-C=O sẽ tác dụng đươc với Br2.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat, – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!