Trắc nghiệm

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH

Câu Hỏi:

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

Bạn đang xem: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol).

Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là 3 (C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2CH2NH2).

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!