Trắc nghiệm

Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) → CO2 (k) + H2 (k)

Câu Hỏi:

Cho cân bằng (trong bình kín) sau:

CO (k) + H2O (k) → CO2 (k) + H2 (k); ΔH ‹ 0

Trong các yếu tố:

(1) tăng nhiệt độ;

(2) thêm một lượng hơi nước;

(3) thêm một lượng H2;

(4) tăng áp suất chung của hệ;

(5) dùng chất xúc tác.

Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là :

Bạn đang xem: Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) → CO2 (k) + H2 (k)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là : (1), (2), (3).

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) → CO2 (k) + H2 (k) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!