Trắc nghiệm

Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3. Phản ứng thuận

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học:

N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi

Bạn đang xem: Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3. Phản ứng thuận

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi thêm chất xúc tác Fe

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3. Phản ứng thuận – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!