Trắc nghiệm

Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k); ΔH > 0. Cân bằng

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k); ΔH > 0.

Cân bằng không bị chuyển dịch khi

Bạn đang xem: Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k); ΔH > 0. Cân bằng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cân bằng không bị chuyển dịch khi giảm áp suất chung của hệ.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k); ΔH > 0. Cân bằng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!