Trắc nghiệm

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k).

Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cân bằng hóa học này?

Bạn đang xem: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi, phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!